Sea Piece (Cloudy) — Gerhard Richter

October 18 — Gerhard Richter

Gerhard Richter Painting (Documentary Film)

Valéry — Gerhard Richter

valery

Meadowland — Gerhard Richter

http://uploads5.wikipaintings.org/images/gerhard-richter/meadowland.jpg

Confrontation 1 — Gerhard Richter

Mouth (Brigitte Bardot’s Lips) — Gerhard Richter