Studio Conversation I — John Wonnacott

Studio Conversation I, 1994 by John Wonnacott (b. 1940)