Piggy Toy — Liu Hong Wei

2011_hgk_02856_1383_000liu_hong_wei

Piggy Toy, 2007 by Liu Hong Wei (b. 1965)