Boundary River — Liu Xiaodong

xiao2_web

Boundary River, 2019 by Liu Xiaodong (b. 1963)

Into Taihu — Liu Xiaodong

feature_2010into_taihu_3

Into Taihu, 2010 by Liu Xiaodong (b. 1963)

The Lovers — Liu Xiaodong

0_20e622_74d82e34_orig

The Lovers, 1995 by Liu Xiaodong (b. 1963)

Fat Grandson — Liu Xiaodong