Mientras Pablo no me vea — Carmen Chami

asset-1439343949089

Mientras Pablo no me vea (As Long as Pablo Doesn’t See Me) by Carmen Chami (b. 1974)

Desayuno sobre la Obrera — Carmen Chami 

carmen-chami-desayuno-sobre-la-obrera

Desayuno sobre la Obrera by Carmen Chami (b. 1974)

Kronos and Kairos — Carmen Chami

carmen_chami-_khronos_y_kair__s-___leo_sobre_tela-_150_x_105cm

Kronos and Kairos by Carmen Chami (b. 1974)