Woman in Blue Combing Her Hair — Goyo Hashiguchi

hashiguchi_goyo_-_woman_in_blue_combing_her_hair_-_walters_95880

Woman in Blue Combing Her Hair, 1920  by Goyo Hashiguchi (1880–1921)

Woman in a Summer Kimono — Goyo Hashiguchi

46100g1

Woman in a Summer Kimono by Goyo Hashiguchi (1880–1921)

Woman after Bath — Goyo Hashiguchi

woman-after-bath-1920

Woman after Bath, 1920 by Goyo Hashiguchi (1880-1921)

Woman after a Bath — Goyo Hashiguchi

hashiguchi-goyo-a-thumb

Ducks — Goyo Hashiguchi