The Loyal Retainers (detail) — Mu Pan

screenshot-2016-09-27-at-7-22-33-pm

I ♥ Mu Pan

Advertisements

Fox — Mu Pan

fox

Swan — Mu Pan

swan

Birds Are Laughing on Top of the Tree — Mu Pan

optimized-4-772x1024

Bats — Mu Pan

Asiatic Black Bears — Mu Pan

twb

Mountain is Green, Water is Blue — Mu Pan

A Yeren Is Leaping Forward — Mu Pan

yeren

Frog Wars (Detail) — Mu Pan

frog2

Tylosaurus and the 108 Outlaws — Mu Pan

mupan

Deer Hunters — Mu Pan

deer_hunters

(More/via).