The Horn — Neo Rauch

The Horn, 2014 by Neo Rauch (b. 1960)

Creator — Neo Rauch

Schöpfer (Creator), 2011 by Neo Rauch (b. 1960)

Towers — Neo Rauch

Türme (Towers), 2011 by Neo Rauch (b. 1960)

Lösung — Neo Rauch

2005-raune0068-1

Screenshot 2020-04-14 at 3.05.40 PMScreenshot 2020-04-14 at 3.04.59 PMScreenshot 2020-04-14 at 3.04.32 PMScreenshot 2020-04-14 at 3.03.55 PM

Lösung (Solution), 2005 by Neo Rauch (b. 1960)

The Wait — Neo Rauch

raune0231

Die Warte (The Wait), 2011 by Neo Rauch (b. 1960)

The Store — Neo Rauch

neo-rauch-021

Der Laden (The Store), 2005 by Neo Rauch (b. 1960)

Sculptures — Neo Rauch

Rauch-Skulpteurin

Skulpterin (Sculptures), 2014 by Neo Rauch (b. 1960)

The Offer — Neo Rauch

109l14024_7pf6n

Halt — Neo Rauch

01-Neo-Rauch

The Gap — Neo Rauch

Waiting for the Barbarians — Neo Rauch

Nest — Neo Rauch