Manifesto — Toyin Ojih Odutola

Manifesto, 2017 by Toyin Ojih Odutola (b. 1985)

Michaelmas Term — Toyin Ojih Odutola 

michaelmas-term-framed-hr-cropped-copy-900x1136-1

Michaelmas Term, 2016 by Toyin Ojih Odutola (b. 1985)

Hide Out — Toyin Ojih Odutola

tumblr_pf5xwsuprq1w6tjkb_1280

Hide Out, 2018 by Toyin Ojih Odutola (b. 1985)

Projection Enclave — Toyin Ojih Odutola

screenshot2018-12-17at12.47.21am

Projection Enclave, 2018 by Toyin Ojih Odutola (b. 1985)

Requisite Attendance — Toyin Ojih Odutola

to18.010_requisite_attendance__crop__hr

Screenshot 2019-02-22 at 7.21.58 PM

Requisite Attendance, 2018 by Toyin Ojih Odutola (b. 1985)