January — Alex Colville

January, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

March — Alex Colville

march-1979.jpg!Large.jpg

March, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

November — Alex Colville

november-1979large

November, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

March — Wenceslaus Hollar

dp822990

March, 1629 by Wenceslaus Hollar (1607–1677) (After Jan van de Velde II, ca. 1593–1641)

December — Alex Colville

december-1979.jpg!Large

December, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

October — Alex Colville

october-1979large

October, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

September — Theodor Severin Kittelsen

EPSON scanner image

July — Alex Colville

july-1979.jpg!Large

July, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

June — Alex Colville

june-1979.jpg!Large

June, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

May — Alex Colville

may-1979.jpg!Large

May, 1979 by Alex Colville (1920-2013)

March — Alex Colville

march-1979.jpg!Large.jpg

February — Alex Colville

february-1979.jpg!Large.jpg

November — Koloman Moser

november-1902hd

October — Alex Colville

october-1979large

September — Alex Colville

september-1979large

August — Alex Colville

august-1979large